UPDATES :::: Fix pay case 2012-13

WELCOME TO MY FIRST BLOG..I WILL NOW POST IMP. NEWS OF EDUCATION DAILY...PLZ VISIT DAILY ONCE...

My Blog List

Thursday, April 18, 2013

શાળાનાં વિવિધ દફતરો વિશેનું મોડ્યુલ


»
 અહિયાં શાળાનાં વિવિધ દફતરો વિશેનું મોડ્યુલ આપવામાં  આવેલ છે.આ મોડ્યુલ વડે 
આપ શાળામાં નિભાવવામાં આવતા દફતરોની યાદી આપવામાં આવેલ છે.અને તેની જાળવણી 
વિષે પણ સારો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આશા છે દરેક શિક્ષક મિત્રોને અને હા, ખાસ કરીને 
આચાર્યોને ઉપયોગી થશે. 

» આ મોડ્યુલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો

blog post